WDF/BDO

Persbericht Nederlandse Darts Bond inzake doping beleid

ndb_webAfgelopen week is een item verschenen van RTL met betrekking tot cijfers van het Wereld Anti-Dopingagentschap (WADA) over 2014. Omdat darts in dit item (en de kop) nadrukkelijk genoemd wordt heeft de NDB gemeend hier onderzoek naar te doen om zodoende duidelijkheid te creëren. Het betreffende item van RTL nieuws treft u hier: http://www.rtlnieuws.nl/sport/ruim-2000-gevallen-van-doping-ook-darters-en-vissers  De NDB heeft contact opgenomen met de Nederlandse Dopingautoriteit om meer te weten te komen over de statistieken waarnaar in het artikel wordt verwezen.

Door de Nederlandse Dopingautoriteit is aangegeven dat het belangrijk is om te weten dat het aantreffen van verboden stoffen niet gelijk staat aan dopingovertredingen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met medicijngebruik (waarvoor dispensatie aangevraagd kan worden) of vervuilde voedingssupplementen.

Er zijn gezamenlijk en wereldwijd door WADA geaccrediteerde dopinglaboratoria 92 urinemonsters geanalyseerd binnen de dartsport. In acht monsters werden één of meer verboden stoffen aangetroffen (in totaal elf). Dit is 8,5%, en daarom een vrij hoog gemiddelde.

Van de elf aangetroffen verboden stoffen vielen er zes in de categorie Diuretica (= plaspillen), één in de categorie Stimulantia en vier in de categorie Beta-blokkers (= hartslagregulatoren). Van de elf aangetroffen verboden stoffen vallen er dus tien in de categorie medicijnen, en het is waarschijnlijk dat deze stoffen om therapeutische redenen in het lichaam zijn gebracht.

Aangezien het bij de aangetroffen verboden stoffen in vrijwel alle gevallen om reguliere medicijnen gaat, is er in de meeste (zo niet alle) gevallen waarschijnlijk helemaal geen sprake geweest van een dopingovertreding. Wij kunnen als NDB in ieder geval bevestigen dat er op dit moment bij de NDB geen strafzaken in behandeling zijn danwel strafzaken bekend zijn waarbij Nederlandse darters betrokken zijn.

Het gebruik van doping is conform de statuten en reglementen van de NDB verboden. De NDB is aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak waar ook ons dopingreglement is ondergebracht en valt vanwege het WDF lidmaatschap onder de World Anti-Doping Agency (WADA). De Dopingautoriteit is de Nederlandse autoriteit op het gebied van dopingcontroles en dopingvoorlichting. De NDB kent een actief beleid qua voorlichting, bijvoorbeeld met betrekking tot de Nederlandse selectie en haar topspelers. Meer informatie: http://www.ndbdarts.nl/dartssport/reglementen/item/163-dopingbeleid.

 

error: © Prodarts Europe - the Netherlands